Hur du kan skydda dig mot översvämning

Ha koll på det normala vattenståndet och historiken

Det är viktigt att du vet hur vattennivåerna är under normala förhållanden så att du kan se när vattnet börjar stiga. Ta reda på om just ditt område har varit översvämmat tidigare och vad som skedde då. Erfarenheter kan hjälpa dig att förbereda dig för kommande översvämningar. 

Följ väderprognoserna

Misstänker du att en översvämning är på gång är det viktigt att du följer väderprognoserna. Där brukar varningar läsas upp.

Flytta saker du är rädd om

Flytta värdefulla ägodelar till översvämningssäkra ställen.
Skaffa pumpar i god tid
Hyr eller köp gärna pumpar i god tid innan översvämningen kommer. Träna på att hantera dem i förväg.

Se över villkoren i din försäkring

Villkoren för hemförsäkringar kan variera. Ta reda på vad som gäller för just dig. Dokumentera skador och spara kvitton så att du inte får bära en onödigt stor del av kostnaderna för översvämningen själv.

Bygg tillfälliga barriärer av sandsäckar

Tillfälliga barriärer av sandsäckar kan stoppa en mindre översvämning. Ta bort barriären så snart faran för eller själva översvämningen är över.
Övriga enkla åtgärder alla kan göra
Även om du inte bor låglänt nära en sjö eller ett vattendrag kan du göra några enkla saker för att minska risken för översvämning i dagvattensystem och liknade om vi får en snabb temperaturökning i kombination med regn:

Se till att mark- och dagvattenbrunnar ej är täckta med is och snö

Snödrivorna kan fungera som barriärer för vattnet så skapa en fri väg för vattnet att nå dagvattenbrunnarna

Om du inte bor permanent i ditt hus vid vatten:
Bryt elektriciteten och stäng av eventuella gasledningar. Elektricitet, gas och vatten kan vara en farlig kombination. Stäng av strömmen och gasen om det finns risk för kortslutning. Se dock till att eventuella länspumpar fortfarande fungerar. 

 

Proppa igen toaletter och avlopp

För att undvika att avloppsvatten tränger in i ditt hus kan det vara en bra idé att proppa igen toaletter och avlopp. Detta kan ske med träpropp eller expanderandepropp med gummitätning.

Information om vad du bör göra om du drabbas av översvämning. 

Ytterligare information kan du hitta på:

SMHI 
Myndigheten för samhällskydd och beredskap 
Krisinformation
Boverket 
Din säkerhet

Kontakt

Felanmälan av vatten och avlopp görs till Samhällsbyggnadskontoret på tfn: 0486-331 00 (dagtid) eller tfn: 070-249 40 20 (kvällstid).
Räddningstjänsten Emmaboda/Torsås: 0471-24 98 81.
Senast uppdaterad 2017-11-17
 

Kontakt

Mattias Andersson

Mattias Andersson
Säkerhets-
samordnare

Tfn: 0486-331 28
E-post: Mattias Andersson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Krisberedskap

 Banner Krisberedskap 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se