Hemsjukvård

Larmknapp

Hemsjukvård och rehabilitering i hemmet riktar sig till dig som behöver hälso- och sjukvård, men inte kan ta dig till en hälsocentral eller mottagning.

Under både kortare och längre perioder kan du få hjälp med hälso-, sjukvård- och rehabiliteringsinsatser, exempelvis:

  • såromläggning
  • medicinering
  • provtagning
  • utprovning av inkontinensprodukter
  • rehabilitering och träning
  • utprovning och förskrivning av hjälpmedel

Hemsjukvård är inte detsamma som hemtjänst.
Hemsjukvård hjälper dig med sjukvård i hemmet, till exempel medicinering, såromläggning och rehabilitering.

Hemtjänsten hjälper dig istället med det dagliga, till exempel personlig omvårdnad, städning och inköp. Ibland samverkar hemsjukvården med hemtjänsten, vilket innebär att du kan få hjälp med hemsjukvårdsinsatser från hemtjänstpersonalen.

Hemsjukvård i ordinärt boende

Hemsjukvård i ordinärt boende är till för dig som bor i eget boende (det vill säga inte särskilt boende via beslut av kommunen). 
Hemsjukvård i ordinärt boende riktar sig till dig som behöver hälso- och sjukvård men som av hälsoskäl inte kan ta dig till en hälsocentral eller mottagning.

  • Om du har behov av vård ska du i första hand vända dig till din hälsocentral eller 1177 för bedömning.

Om det visar sig att du har behov av hemsjukvård i ordinärt boende kommer du att bli inskriven i hemsjukvården.

Kommunens sjuksköterskor och distriktssköterskor, samarbetar med primärvården. Primärvården står för läkarinsatserna.

För detta betalar du en avgift varje månad. Socialnämnden har det politiska ansvaret för kommunens hälso- och sjukvård.
Om du önskar hjälp med sjukvård i hemmet så kontaktar du din hälsocentral.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har det yttersta ansvaret för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården (hemsjukvården).

 

Kontakt

Vårdguiden-
Rådgivning 1177.se

Torsås Hälsocentral
Badhusgatan 20
385 30 Torsås
Tfn: 0486 - 412 30
Hälsocentralen i Torsås

Söderåkra Hälsocentral
Kyrkv. 28
38551 Söderåkra
Tfn: 0486-21490
Hälsocentralen i Söderåkra

Folktandvården i Torsås
Badhusg. 20
38530 Torsås
Tfn:0486-412 35
Folktandvården i Torsås

Riktlinjer för tandvård
www.ltkalmar.se

Tandvårdsskadeförbundet
www.tf.nu

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se