Vart vänder du dig

Om du enbart är i behov av stöd och rådgivning kan du välja att vända dig till våra socialrådgivare.
Om du tror att du är i behov av mera omfattande hjälp kan du också vända dig till individ- och familjeomsorgen. Vi börjar då med att tillsammans med dig undersöka på vad sätt vi kan vara dig till hjälp. Därefter beslutar vi om vilken hjälp du kan få.

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare (LVM)


Socialtjänstens huvuduppgifter är att arbeta med råd och stöd samt myndighetsutövning i sociala frågor. Socialtjänsten arbetar enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lagen om vård av ungdom (LVU).

Du kan få hjälp genom:

  • råd och stöd
  • kontaktperson för hjälp och stöd
  • kontakt med socialrådgivare
  • hjälp att finna lämplig öppenvård
  • behandling på någon missbruksinstitution
 

Bland länkarna nedan finner du mer information om missbruk och beroende samt organisationer och gemenskaper där du kan finna stöd och hjälp i mot ditt beroende.

Länkar som rör alkohol och droger:
www.aa.se
www.alanon.se

www.nasverige.org

 

 

 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se