Missbruk och våld

Missbruk kan vara mycket. Du kan exempelvis ha problem med alkohol, droger, spel, tobak eller doping. Missbrukare är den som upprepade gånger hamnar i svåra livssituationer på grund av sitt beroende och som ändå fortsätter. En missbrukare behöver mer och mer av det ämne som ger dem ett välbefinnande. Är du beroende av alkohol behöver du dricka mer och mer för att känna effekten av drycken.
Ett missbruk och beroende innebär att du upprepade gånger använder dig av olika medel för att må bra. Du dricker dig så full att du inte kommer ihåg vad du gjort eller gör saker du inte tänkt göra. Du fortsätter med ditt missbruk trots att det leder till problem för dig och dina närstående.

Är du beroende eller känner du någon som är det?

Vilken hjälp finns?

Du kan få vård och hjälp för ditt missbruk på ett behandlingshem, genom öppenvård eller särskilda insatser. Du kan få behandling på olika sätt beroende på vilket missbruk du har.
För dem med alkohol, läkemedel- och narkotikamissbruk har 12-stegsmodellen visat sig vara mycket framgångsrik. Modellen som öppenvården i Torsås kommun erbjuder, är uppdelad i tolv steg där det första steget är att du erkänner ditt beroende. I gruppsamtal får du höra andras berättelser och du delar med dig om hur missbruket påverkat ditt liv. Det är för att få insikt om ditt eget beroende. Det finns även möjlighet till enskild behandling.
Du kan få motiverande samtal som stödjer dig till förändring eller behålla det du redan förändrat.
Behandlingarna följs ofta upp av efterbehandling. Det är för att hjälpa personen att leva ett nyktert liv. Där får du lära dig att hantera sug, tacka nej och uppmärksamma dina egna högrisksituationer och få en strategi för hur du kan hantera dem.

Medberoende

Runt varje alkoholist eller drogberoende finns det anhöriga som påverkas negativt. Dessutom finns risken att även arbetskamrater och chefer blir medberoende möjliggörare. En medberoende är en människa som låtit en annan människas beteende påverka sig och som blivit helt upptagen av att kontrollera denna människas beteenden.

Hur vet jag att någon är beroende?

Det är svårt att speciellt veta om ungdomar är beroende, eftersom signalerna lätt kan blandas ihop med normalt tonårsbeteende. Men det som är allra viktigaste att tänka på är att den som missbrukar anstränger sig mycket för att dölja sitt missbruk.
Du måste försöka läsa av personen I sin helhet. Har personen förändrats I sin personlighet? Starka signaler är en sämre prestation I skolan eller på jobbet, sjukfrånvaro, nya vänner och intressen, kanske förändrad dygnsrytm. Andra tecken ett större behov av pengar, aggressivitet, mindre aptit eller ett stort sömnbehov.  Rökning hänger Ihop med en risk att missbruka andra droger. Det är mycket lättare för en person som röker att testa marijuana eller hasch, för att sedan prova något ändå tyngre.

 

 

 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se