Synpunkter & förslag

Säg  vad du tycker

och hjälp oss att bli bättre. Det kan kännas obehagligt att framföra synpunkter och klagomål och kanske uppfattas som besvärlig. För oss är det väldigt viktigt att få in dina synpunkter för att kunna bli bättre.

Så här behandlar vi dina synpunkter

För att vi skall kunna utveckla och förbättra oss är det viktigt att vi får ta del av dina synpunkter på vårt arbete. Därför ser vi väldigt gärna att du som servicetagare, närstående eller medborgare ger oss dina synpunkter.

Om du vill lämna in ett klagomål eller en synpunkt kan göra det muntligt eller skriftligt. Du kan lämna dom till någon på plats, i kommunhusets reception eller skicka den till:

Socialförvaltningen
Box 503
385 25 Torsås


Du är självfallet välkommen att lämna dina synpunkter anonymt.

Om du fyller i namn och adress får du en bekräftelse om att vi mottagit det och vem som kommer att utreda ärendet. Om du vill så kontaktar vi även dig när ärendet är utrett och talar om vilka eventuella förändringar som ditt klagomål/synpunkt lett till.

Tack så mycket för dina synpunkter.

Socialförvaltningen

 

 

 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 
 

Blanketter

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se