Kontakt

Psykiatrisk rehab 
Kalmar, Torsås, Öland


Björkenäsvägen, Kalmar 
Tel. 0480-847 80

Telefontid 
måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Länk till Landstingets hemsida

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se