Boendestöd

BoendestödBoendestöd är ett stöd för dig som bor i egen bostad och som har en funktionsnedsättning som gör att du behöver vägledning och stöd i din vardag. Funktionsnedsättningen kan vara psykisk eller neuropsykiatrisk.

Du ansöker själv om boendestöd.
Om du har god man eller förvaltare kan de hjälpa dig med ansökan.

Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig.
Ansökningsblankett finns att hämta på Torsås kommuns hemsida: www.torsas.se/blanketter.aspx.

När du ansöker ska du vara beredd på att ta emot stöd. Ditt boendestöd utgår från det beslut som du har fått efter din ansökan.

Länk till Informationsfolder om Boendestöd pdf

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se