Psykisk funktionsnedsättning

kopia av dsc_0124I kommunens ansvar ingår att skapa möjligheter för att människor med psykisk funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällets gemenskap. Kommunen skall även arbeta förebyggande och rehabiliterande.

Har du svårt att klara av din vardag på grund av långvarig psykisk funktionsnedsättning? Då kan du ansöka om olika sorters stöd.

Vad är en psykisk funktionsnedsättning?

Du har en psykisk funktionsnedsättning om du har stora svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och om dessa begränsningar har funnits, eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara konsekvenser av psykisk störning.

Vilket stöd kan jag få från kommunen?

Torsås Kommun kan ge dig stöd i form av boendestöd,  bostad med särskild service och/eller daglig sysselsättning. Alla insatser utgår från dina enskilda behov.  

För att behålla funktionsförmågan är det viktigt att du själv gör så mycket som möjligt av det du klarar av. Vi vill ge hjälp till självhjälp. Målet är att stärka din förmåga att leva som andra och att deltaga i samhällets gemenskap.  

Hur ansöker jag om stöd?

Beslut om insatser från kommunen fattas av biståndshandläggare enligt Socialtjänstlagen eller enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

För mer information, kontakta biståndshandläggare.  

Personligt ombud

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning som medför stora problem i vardagen kan kostnadsfritt och utan ansökan få ett personligt ombud. Ombudet hjälper dig så att du får det stöd och den service du enligt lag har rätt till. Ombudet kan även hjälpa dig i dina kontakter med olika myndigheter och verksamheter i samhället.

 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Biståndshandläggare SoL

Elin Hartman
Tfn: 0486-336 72
E-post: Elin Hartman

Linda Backman
Tfn: 0486-336 82
E-post: Linda Backman


Tfn: 0486-331 00 (växel)

Box 503
385 25 Torsås

Våra biståndshandläggare har telefontid mellan klockan 08.30-10.00 måndag till fredag.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se