Personlig assistent

Personlig assistans är till för dig med en omfattande funktionsnedsättning som behöver ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer.

Vem kan få personlig assistans?
Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar har möjlighet att ansöka om personlig assistans för din dagliga livsföring.
Avgörande är om du behöver hjälp med de så kallade grundläggande behoven, det vill säga hjälp med:

  • personlig hygien
  • på- och avklädning
  • måltider
  • kommunikation
  • annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning

Det är framförallt vuxna under 65 år med mycket omfattande funktionsnedsättningar som har rätt att få personlig assistans.
Barn som har omfattande vårdbehov kan i vissa fall ha rätt till personlig assistans.

Du betalar ingen avgift för den personliga assistansen men om du är beviljad handikappersättning eller vårdbidrag är det vanligt att denna påverkas.

Vem utför personlig assistans
Du väljer själv vem som ska anordna din personliga assistans och det finns olika alternativ:
  • kommunen
  • privata assistansutförare
  • kooperativ
  • vara egen arbetsgivare

Var ansöker jag om personlig assistans?
Du ansöker om personlig assistans antingen hos kommunen eller försäkringskassan. Ditt behov av insatsen utreds och bedöms i varje enskilt ärende. Har du grundläggande behov med mer än 20 timmar per vecka är det försäkringskassan som utreder och beslutar och du kan då ansöka direkt hos försäkringskassan.

Om dina grundläggande behov är under 20 timmar per vecka, är det alltid kommunen du vänder dig till.

LSS/SoL handläggaren på socialförvaltningen kan ge dig mer information.


 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Biståndshandläggare SoL

Elin Hartman
Tfn: 0486-336 72
E-post: Elin Hartman

Linda Backman
Tfn: 0486-336 82
E-post: Linda Backman


Tfn: 0486-331 00 (växel)

Box 503
385 25 Torsås

Våra biståndshandläggare har telefontid mellan klockan 08.30-10.00 måndag till fredag.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se