Ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att kunna delta i samhällslivet på lika villkor som andra jämnåriga.

Insatsen syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning.

Vem kan få ledsagarservice?
Ledsagarservice kan beviljas dig som på grund av funktionsnedsättning har behov av ledsagare för att kunna besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet eller för att promenera. Funktionsnedsättningen ska inte bero på naturligt åldrande.

Endast i undantagsfall kan barn under 12 år få ledsagarservice.
Det kostar ingenting, men den som använder tjänsten betalar för personliga utgifter i samband med ledsagningen.

Vem är ledsagare?
Du får hjälp med att finna en lämplig ledsagare, men kan också komma med egna förslag. Någon nära anhörig får inte anlitas som ledsagare.

Vart vänder jag mig?
LSS/Sol handläggaren på socialförvaltningen kan ge mer information och det är också dit du vänder dig med din ansökan.

Ditt behov av insatsen utreds och bedöms i varje enskilt ärende.

 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Biståndshandläggare SoL

Elin Hartman
Tfn: 0486-336 72
E-post: Elin Hartman

Linda Backman
Tfn: 0486-336 82
E-post: Linda Backman


Tfn: 0486-331 00 (växel)

Box 503
385 25 Torsås

Våra biståndshandläggare har telefontid mellan klockan 08.30-10.00 måndag till fredag.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se