Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Vissa skolungdomar med funktionsnedsättningar kan ha svårt att klara sig ensamma när deras föräldrar förvärvsarbetar, man kan då få tillsyn i anslutning till skoldagen samt under lov och andra ledigheter.

Korttidstillsynen innebär trygghet och meningsfull sysselsättning.
Tillsynen utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar.

Avgift tas ut för matkostnader.
Den enskilde betalar själv för sina aktiviteter i samband med korttidstillsyn.

Vem kan få korttidstillsyn?
Vårdnadshavare till skolungdom över 12 år har rätt att ansöka om insatsen. I undantagsfall kan tillsyn beviljas även till ungdomar vars vårdnadshavare inte arbetar för att ge social stimulans i anslutning till skoldagar samt under lov.

Vem arbetar inom korttidstillsynen?
Inom korttidstillsynen finns bemanning för att kunna tillgodose ditt individuella behov av trygghet och meningsfull sysselsättning.
Lämpliga utbildningar för personalen finns inom de pedagogiska, medicinska, sociala och habiliterande områdena.
Formella utbildningar kompletteras med krav på kunskap om funktionsnedsättningar, bemötandets betydelse samt lämplighet.

Var söker jag korttidstillsyn?
LSS/Sol handläggaren på socialförvaltningen kan ge mer information och det är också dit du vänder dig med din ansökan.

Ditt behov av insatsen utreds och bedöms i varje enskilt ärende.

 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Biståndshandläggare SoL

Elin Hartman
Tfn: 0486-336 72
E-post: Elin Hartman

Linda Backman
Tfn: 0486-336 82
E-post: Linda Backman


Tfn: 0486-331 00 (växel)

Box 503
385 25 Torsås

Våra biståndshandläggare har telefontid mellan klockan 08.30-10.00 måndag till fredag.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se