Korttidsboende LSS

Korttidsvistelse innebär att du tillfälligt vistas på korttidshem, hos en familj eller deltar i en lägerverksamhet. Insatsen innebär avlastning för anhöriga.

Huset BryggarenFör den funktionsnedsatta personen kan korttidsvistelse innebära rekreation, ett välbehövligt miljöombyte och en stimulans i den personliga utvecklingen. Korttidsvistelse kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta situationer.

Korttidsplatser finns på 
Bryggarens Korttidsenhet- Korttidsboende för vuxna (över 18 år)
Svalans korttidsenhet- Korttidsboende för barn och ungdom (under 18 år)

Vem kan få korttidsvistelse?
Både den som har en funktionsnedsättning och den som är anhörig kan ansöka om korttidsvistelse. Vid akuta behov av avlastning, beroende på exempelvis vårdnadshavares/anhörigs sjukdom, försöker avdelningen för stöd och service ordna vistelse på korttidshem. Du betalar själv för dina aktiviteter i samband med korttidsvistelse. En avgift tas ut för matkostnader.

Köket på BryggarenVem arbetar med korttidsvistelse?
På korttidsenheten finns bemanning för att kunna tillgodose ditt individuella behov av vård och stöd, samt ge möjlighet till en meningsfull korttidsvistelse. Lämpliga utbildningar för personalen finns inom det pedagogiska, medicinska, sociala och habiliterande områdena.
Formella utbildningar kompletteras med krav på kunskap om funktionsnedsättningar, bemötandets betydelse samt lämplighet. En stödfamiljs lämplighet utreds och bedöms. De flesta har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar.

Var söker jag korttidsvistelse?
LSS/Sol handläggaren på socialförvaltningen kan ge mer information och det är också dit du vänder dig med din ansökan. Ditt behov av insatsen utreds och bedöms i varje enskilt ärende.


 

Kontakt

Biståndshandläggare SoL

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Pär Ahlgren 
Tfn:0486-336 55
E-post: Pär Ahlgren


Tfn: 0486-331 00 (växel)
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se