Avlösarservice

För att anhöriga till personer med funktionsnedsättning ska få tid för sig själva utanför hemmet, erbjuds avlösarservice. Insatsen ges i hemmet och kan utföras dagtid som kvällar och helger. Du bestämmer själv tider med avlösaren. Avlösarservice kan vara en regelbunden insats och/eller en akut insats men ska inte ersätta barnomsorg.

Vem kan få avlösarservice?
Du som har en funktionsnedsättning och bor tillsammans med anhöriga eller familjehemsföräldrar, har möjlighet att ansöka om avlösarservice.

Vem är avlösare?
Avlösarservice hjälper till med att finna en avlösare, där det avgörande är personens lämplighet. Du kan ha egna förslag vem du vill ha som avlösare men denna får dock inte vara nära anhörig.

Var söker jag avlösarservice?
LSS/Sol handläggaren på socialförvaltningen kan ge mer information och det är också dit du vänder dig med din ansökan. Ditt behov av insatsen utreds och bedöms i varje enskilt ärende.

 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Biståndshandläggare SoL

Elin Hartman
Tfn: 0486-336 72
E-post: Elin Hartman

Linda Backman
Tfn: 0486-336 82
E-post: Linda Backman


Tfn: 0486-331 00 (växel)

Box 503
385 25 Torsås

Våra biståndshandläggare har telefontid mellan klockan 08.30-10.00 måndag till fredag.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se