Korttidsverksamhet

Garn i gammal sockerlåda Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidsvistelse är till för att ge den funktionsnedsatta möjlighet till rekreation och miljöombyte.

Korttidsvistelse kan också beviljas för att ge anhöriga möjlighet till avlösning. Korttidsvistelsen innebär att en person med funktionsnedsättning för en kortare tid vistas utanför det egna hemmet, till exempel på korttidshem.

Ansökan görs hos LSS-handläggarna.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
Korttidstillsyn är förlängt fritids för ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning och som behöver tillsyn efter skoltid och under lov. Ansökan görs hos LSS-handläggarna.

Du som har fått beslut om korttidstillsyn/korttidsvistelse
Om du efter ansökan hos LSS-handläggare har beviljats korttidstillsyn eller korttidsvistelse lämnas en beställning till Handikappomsorgen. Därefter tar Handikappomsorgen kontakt med dig och tillsammans planerar ni hur insatsen skall utformas. 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Biståndshandläggare SoL

Elin Hartman
Tfn: 0486-336 72
E-post: Elin Hartman

Linda Backman
Tfn: 0486-336 82
E-post: Linda Backman


Tfn: 0486-331 00 (växel)

Box 503
385 25 Torsås

Våra biståndshandläggare har telefontid mellan klockan 08.30-10.00 måndag till fredag.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se