Fritidsaktiviteter och mötesplatser

Att kunna delta i fritids- och kulturarrangemang ger tillfälle till återhämtning, stimulans, engagemang och personlig utveckling. Det är däremot inte alltid samhällets utbud är anpassat efter allas förutsättningar.  
Det spelar ingen roll hur gammal du är, var du bor i kommunen eller vilken funktionsnedsättning du har.
 
För dig som är ålderspensionär finns en särskild verksamhet.
 

Habilitering

Brukare läser tidningBehöver du allmänna råd och stöd kring din fritid?
Vill du ha information om det aktuella fritidsutbudet?

På habiliteringen i södra Kalmar län finns en fritidssamordnare som arbetar med ett anpassat fritid- och rekreationsutbud. Hon samverkar med kommuner, organisationer och föreningar för att personer med funktionsnedsättning skall ges möjlighet till en meningsfull fritid i gemenskap med andra.

Mer information finns på Habiliteringens hemsida, se länk till höger eller ta kontakt med fritidssamordnaren.

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se