Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning, bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.

Om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan stå till den öppna arbetsmarknadens förfogande kan kommunens insatser, i form av daglig verksamhet eller sysselsättning, bli aktuella.

Det finns en lagstadgad rätt till sysselsättning för dig under 65 år med funktionsnedsättning. Du måste då ingå i en så kallad personkrets enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Brukare lägger pusselDu som är vuxen och omfattas av LSS-personkrets 1 eller 2 kan ha rätt till daglig verksamhet om du saknar arbete och inte utbildar dig. 

Du ansöker om insatsen hos handläggare på socialförvaltningen. Handläggaren utreder och beslutar om du har rätt till insatsen.
Du får ett skriftligt beslut på din ansökan.
Om handläggaren bedömer att du inte har rätt till daglig verksamhet kan du överklaga beslutet. Det står i beslutet hur du ska göra om du vill överklaga

Daglig verksamhet finns både som gruppverksamhet och som individuell verksamhet där hänsyn tas till dina förutsättningar och individuella behov. Verksamheten kan därför se olika ut. Daglig verksamhet är inte en anställning.

Daglig verksamhet bedrivs på Bryggaren och Vågen i Bergkvara. Utbudet varierar och all verksamhet utgår från individenDagcenter för gravt utvecklingsstörda/funktionsnedsatta.

Brukare får massageVåra deltagare blir erbjudna aktiviteter som:

• Utegrupp
• Taktil stimulering
• Kreativa aktiviteter till exempel målning
• Lättläst
• Musik
• Cafeverksamhet


 

Kontakt

Tf områdeschef
Åse Wärnlund
 
Tfn: 0486-338 15
E-post: Åse Wärnlund
 

Socialförvaltningen
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se