Utredning

När Socialkontoret får in en anmälan om att någon missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel, görs först en förhandsbedömning.

Det innebär att man kontaktar den som anmälan rör, informerar om att anmälan inkommit och vad den innehåller.

Syftet med kontakten är att göra en bedömning om personen är i behov av vård och i så fall informera och motivera till frivillig vård.

Om personen inte är intresserad av någon vård, trots att denne bedöms ha allvarliga missbruksproblem, kan en utredning enl. § 7 LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (tvångsvård) inledas.

Vård enligt LVM beslutas av länsrätten och kan vara i maximalt 6 månader. Den kan inte förlängas.

När en egen ansökan inkommer till socialkontoret om vistelse på behandlingshem öppnas en utredning. Under utredningstiden undersöks om alla öppenvårdsalternativ är uttömda. En bedömning görs om behovet kan tillgodoses på annat sätt.

Du har rätt att få vara delaktig i och att läsa din utredning. Utredningen avslutas med ett skriftligt beslut. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga enligt den besvärshänvisning som lämnas.

 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 

UMO, din mottagning på nätet

 Umo, din ungdomsmottagning på nätet 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se