Hur går en utredning till

En utredning består främst av samtal mellan personal på socialkontoret, barnet och föräldrarna. Samtalen kan ske gemensamt men utredaren samtalar även enskilt med de olika berörda.

Ofta kan man komma överens om vilket stöd som behövs. Socialtjänsten försöker alltid, så långt det är möjligt, göra sin utredning i nära samarbete med barnet och familjen.

För att få en helhetsbild behöver man ofta också ta kontakt med andra i barnets omgivning, t ex barnavårdscentral, förskola och skola. Dessa kontakter tas oftast i samförstånd med de inblandade men kontakter kan tas även om vårdnadshavaren inte vill det.

En utredning ska vara slutförd inom fyra månader om det inte finns speciella skäl till förlängd utredningstid. Uppläggningen av en utredning diskuteras med familjen, som också kan ge förslag på personer som kan tillföra utredningen viktiga uppgifter.

Utredningen avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning och fattar beslut om eventuella insatser.

När utredningen är färdig har socialtjänsten skyldighet att visa vårdnadshavaren och barnet, om det fyllt 15 år, utredningen och de har möjlighet att lämna sina synpunkter och att få dessa antecknade. Den person som berörs av beslutet (barnets vårdnadshavare och barnet, om det fyllt 15 år) ska få ett skriftligt beslut där också socialtjänstens motivering av beslutet framgår. 


 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 

BRIS

 Bris 

UMO, din mottagning på nätet

 Umo, din ungdomsmottagning på nätet 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se