Svanfamilj simmar

Familjesupporten

Familjesupporten är Socialförvaltningens satsning på öppenvård för barn, unga och familjer. Vi erbjuder vår hjälp som en generell service till alla medborgare i Torsås kommun.

Familjesupporten finns till för barn, unga och familjer som behöver råd, stöd och konsultation. Råd och stöd, konsultation är service och registreras inte. Familjeresurs har stark sekretess.

Till Familjesupporten kan Du vända dig med dina frågor, inga frågor är för stora eller små, och det är oftast bra att ta en tidig kontakt för att få hjälp. Du ringer till oss direkt och berättar vad du/ni vill ha hjälp med.

 

Kontakt

Tfn: Växel 0486-331 00

Familjepedagoger

Liselotte Johansson
Tfn: 0486-336 64

Carina Johansson
Tfn: 0486-336 68

Robert Adelgren
Tfn: 0486-331 22

Anette Eriksson
Tfn: 0486-336 79
 

E-post till Familjesupporten

Broschyr att ladda ner

 
 

Kontakt

Tf socialchef  

Alexander Louhichi
Tfn: 0486-331 33
E-post Alexander Louhichi

Ekonom/handläggare 
Linda Ivholm Sjölander
Tfn: 0486-336 54
E-post Linda Ivholm-Sjölander

 

BRIS

 Bris 

UMO, din mottagning på nätet

 Umo, din ungdomsmottagning på nätet 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se