Svanfamilj simmar

Familjeresurs

Familjeresurs är Socialförvaltningens satsning på öppenvård för barn, unga och familjer. Vi erbjuder vår hjälp som en generell service till alla medborgare i Torsås kommun.

Familjeresurs finns till för barn, unga och familjer som behöver råd, stöd och konsultation. Råd och stöd, konsultation är service och registreras inte. Familjeresurs har stark sekretess.

Till Familjeresurs kan Du vända dig med dina frågor, inga frågor är för stora eller små, och det är oftast bra att ta en tidig kontakt för att få hjälp. Du ringer till oss direkt och berättar vad du/ni vill ha hjälp med.


BRIS

 Bris 

UMO, din mottagning på nätet

 Umo, din ungdomsmottagning på nätet 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se