Adoption

För att få ta emot ett barn i sitt hem måste man ha medgivande från socialnämnden. Inför ett sådant beslut gör en socialsekreterare en utredning.

Den blir också en presentation av de blivande adoptivföräldrarna för de utländska myndigheter som skall välja föräldrar till barn som de har ansvaret för. Utredningen innebär också en tid förberedelse för det annorlunda föräldraskap som en adoption innebär. Det rådgivande inslaget är lika betydelsefullt som det utredande.


 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 

MFoF

 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, 

BRIS

 Bris 

UMO, din mottagning på nätet

 Umo, din ungdomsmottagning på nätet 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se