Stöd till familjen

Individ- och familjeomsorgen i kommunen arbetar förebyggande bland barn och ungdomar.

Familjerätten svarar på frågor om adoption och vårdnad om barn.

Tystnadsplikt/sekretess
Inom socialtjänsten råder tystnadsplikt för uppgift om enskilds personliga förhållande, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men.

Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller på annat sätt.

Du kan alltid vara anonym men tänk då på att inte säga ditt namn när du ringer. Säger du ditt namn kan vi inte garantera anonymitet.

 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 

BRIS

 Bris 

UMO, din mottagning på nätet

 Umo, din ungdomsmottagning på nätet 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se