Familj barn och ungdom
Barn i hage

Individ- och Familjeomsorgen (IFO) ansvarar för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), råd, stöd och insatser vid missbruk och beroende, familjerätt samt råd, stöd och insatser till barn, ungdomar och deras familjer.

Tystnadsplikt/sekretess
Inom socialtjänsten råder tystnadsplikt för uppgift om enskilds personliga förhållande, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men.

Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller på annat sätt.

BRIS (Barnens Rätt i Samhället) har en sida som riktar sig till dej som vuxen Här hittar du stöd och information kring frågor som rör barn och unga 
För vuxna - om barn läs mer här>>

 

Kontakt

Tf socialchef  

Alexander Louhichi
Tfn: 0486-331 33
E-post Alexander Louhichi

Ekonom/handläggare 
Linda Ivholm Sjölander
Tfn: 0486-336 54
E-post Linda Ivholm-Sjölander

 
 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 
 

Akuta ärenden

Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Växel tfn: 0486 331 00

Kontorstider helgfria vardagar
mån-fre 08.00-12.00
och 13.00-16.00

De enskilda dagar då receptionen stänger klockan 12.00, hänvisas till 0486-33680.

Utanför kontorstider:
Sydostjouren tfn: 020-45 39 00

Orosanmälan länk>Orosanmälan länk>

 

BRIS

 Bris 

UMO, din mottagning på nätet

 Umo, din ungdomsmottagning på nätet 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se