Trygghetslarm

LarmknappFör att känna trygghet, och öka möjligheten till att bo kvar hemma, kan man ansöka om att få ett trygghetslarm installerat. Trygghetslarm skall underlätta att nå hemtjänstpersonalen alla tider på dygnet.

Larmet kopplas till telefonen och genom att tryck på en bärbar larmknapp får man kontakt och kan prata med personal som arbetar med larmmottagning.

Ansökan om trygghetslarm görs hos kommunens biståndshandläggare.

Målsättningen är att öka möjligheterna för äldre att bo kvar i sin hemmiljö samt att skapa goda möjligheter att leva ett normalt liv genom vetskapen om att snabbt få hjälp om det behövs.


 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Biståndshandläggare SoL

Elin Hartman
Tfn: 0486-336 72
E-post: Elin Hartman

Linda Backman
Tfn: 0486-336 82
E-post: Linda Backman


Tfn: 0486-331 00 (växel)

Box 503
385 25 Torsås

Våra biståndshandläggare har telefontid mellan klockan 08.30-10.00 måndag till fredag.

 
 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se