Mat

FiskrättÖnskar du få mat hemsänd ansöker du om detta hos Biståndshandläggarna, det går även bra att besöka Mariahemmets matsal för att äta lunch.

På Torsås kommuns särskilda boende har vi ett av kommunens tillagningskök. Mariahemmet producerar mat till de boende på Mariahemmet, Solgläntan och till dem i hemmen som beställer mat via hemtjänsten.

Matsedel

 

Kontakt

Biståndshandläggare SoL

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Pär Ahlgren 
Tfn:0486-336 55
E-post: Pär Ahlgren

Elin Hartman
Tfn: 0486-336 72
E-post: Elin Hartman


Tfn: 0486-331 00 (växel)
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Lotta Dahl
Tfn: 0486- 336 53
E-post: Lotta Dahl
Tfn: 0486-331 00 (växel)
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Länkar

Intresseanmälan för svensktalande mentorer (PDF)


Intresseanmälanför flykting (PDF)

Torsås kommun deltar i kompetensutbyte mellan olika verksamheter runt om i Sverige och finns med på den nationella sidan för mentorskap sprakvan.se/verksamheter.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se