Hemtjänst

Hemtjänstpersonal tittat ut i GullaboNär du inte längre själv kan klara av sysslor i ditt hem eller din personliga omsorg, eller kan få hjälp till detta på annat sätt, kan du vara berättigad till hemtjänst.

Om du behöver hjälp för att klara din vardag och livssituation, kan kommunen erbjuda dig och dina anhöriga stöd och service. Målet är att du ska få den hjälp du behöver för att leva ett bra liv.
Du kan få olika former av hjälp i hemmet. Det finns också träffpunkter/dagverksamheter för aktiviteter och social samvaro.

För att få hjälpen måste Du lämna en ansökan till biståndshandläggaren som utreder och gör en bedömning av behoven enligt socialtjänstlagen (SOL). Hemtjänsten syftar till att underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionshinder gör det svårt att klara sig själv. Ambitionen är att göra det möjligt för Dig att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Behoven av insatser är individuella och bedöms av biståndshandläggaren. Hemtjänst kan lämnas hela dygnet i hela kommunen.

Planering inför arbetsdagen Personlig omvårdnad lämnas utifrån individuella behov. Det går inte exakt säga vad som ingår i den personliga omvårdnaden eftersom behoven varierar mycket från person till person. I personlig omvårdnad kan t ex ingå hjälp med hygien, på- och avklädning, toalettbesök, förflyttning m.m.

Trygghetspaket innebär att Du kan få kontakt med personal genom trygghetslarm och eller telefonservice. Trygghetslarm skall underlätta att nå hemtjänstpersonalen alla tider på dygnet. Larmen kan kombineras med telefonservice vilket innebär att personal kontaktar Dig på bestämda tider.

Om Du har behov av matservice hänvisas Du i första hand till den matsal som finns på Mariahemmet i Torsås. Om det inte är möjligt att åka till denna matsal kan matdistribution beviljas vilket innebär att maten körs hem till Dig av hemtjänstpersonalen.

Städning och hjälp med tvätt och klädvård görs efter en individuell prövning. Det finns angivet vad som kan ingå i städhjälpen. Det går t ex inte att få hjälp med storstädning eller utomhusarbete. Den hjälp med tvätt och klädvård som går att få innebär normal tvätt, upphängning och strykning.

Du vänder dig då till en biståndshandläggare som utreder och fattar beslut enligt socialtjänstlagen (SOL).

 

Kontakt

Områdeschefer
 
Therese Göransson
Hemtjänstgrupp Bergkvara, Söderåkra, Tuppen
Tfn: 0486-338 26
E-post: Therese Göransson

Anita Yvlander
Hemtjänstgrupp Gullabo
Tfn: 0486- 337 94
E-post: Anita Yvlander
 
Vakant
Hemtjänstgrupp Lunnagatan, Badhusgatan
Tfn:
E-post:

Malin Birgersson
Hemtjänstgrupp Natt
Tfn: 0486-339 48
E-post: Malin Birgersson

Postadress: Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Biståndshandläggare SoL

Elin Hartman
Tfn: 0486-336 72
E-post: Elin Hartman

Linda Backman
Tfn: 0486-336 82
E-post: Linda Backman


Tfn: 0486-331 00 (växel)

Box 503
385 25 Torsås

Våra biståndshandläggare har telefontid mellan klockan 08.30-10.00 måndag till fredag.

 
 

Länkar

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se