Hjälp i hemmet

Ibland kan livet ha gjort det lite extra svårt att klara av vardagen. Sjukdom, handikapp och ålder kan vara några skäl som gör att vissa av oss behöver stöd och hjälp.

Socialtjänstlagen (4 kap, 1 §) säger att den som själv inte kan se till att få sina behov tillgodosedda har rätt att få hjälp från kommunen.

Stöd och service

Om du är äldre, handikappad eller har svårt att klara av vardagen har du möjlighet att ansöka om hjälp enligt Socialtjänstlagen (SoL) i form av:

  • hemtjänst
  • särskilt boende
  • korttidsplats/växelvård
  • matdistribution
  • färdtjänst
  • anhörigstöd
  • dagverksamhet
  • trygghetslarm

Behöver du vår hjälp med dina vardagssysslor kan du ansöka om detta hos omsorgsförvaltningen. Tillsammans diskuterar vi då fram en lösning som passar dig och dina behov bäst.
Alla våra hjälpinsatser prövas och bedöms av våra biståndshandläggare

 

Kontakt

Biståndshandläggare SoL

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Pär Ahlgren 
Tfn:0486-336 55
E-post: Pär Ahlgren

Elin Hartman
Tfn: 0486-336 72
E-post: Elin Hartman


Tfn: 0486-331 00 (växel)
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Lotta Dahl
Tfn: 0486- 336 53
E-post: Lotta Dahl
Tfn: 0486-331 00 (växel)
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se