Vad gör en god man eller förvaltare

Förvaltare
En förvaltare utses av överförmyndarnämnden till någon som av olika skäl, som ålder, psykisk sjukdom, handikapp eller annan orsak, inte kan ta hand om sin ekonomi, fastigheter eller på annat sätt ta tillvara sina rättigheter och skyldigheter.

Att utse en förvaltare är en åtgärd som kan genomföras mot den enskilda personens vilja. Det innebär att huvudmannen helt förlorar sin rätt att själv bestämma i de områden som omfattas av förvaltarskapet.

God man
Uppdraget som god man kan vara mer eller mindre begränsat. I uppdraget kan ingå att sköta huvudmannens ekonomi, att bevaka huvudmannens rättigheter och att sörja för att huvudmannen får god vård och omsorg.

Fler Gode män och förvaltare behövs
Vi är i behov av personer som vill åta sig uppdrag som god man eller förvaltare. Om du känner att den här uppgiften skulle vara stimulerande ber vi dig ta kontakt med oss som arbetar på Överförmyndarnämndens kontor.

 

Kontakt

Ann-Katrin Wahldorfsson
Överförmyndarhandläggare

Måndagar 09.00 - 15.00

Telefontid:
Måndag - fredag 10.00 - 12.00
Tfn: 0481-452 20

E-post Ann-Katrin Wahldorfsson
Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

Läs mer om God man och Överförmyndare på vår samarbetspartner Nybro kommuns hemsida.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se