Ekonomi, socialbidrag
Toppbild maj

 

Ibland behövs det stöd och hjälp i frågor som rör den egna ekonomin. Kommunen kan hjälpa till på flera olika sätt. Läs mer om ekonomiskt bistånd och god man/förvaltare i menyn till vänster.

Till höger finns länkar till blanketter och ytterligare information

Medborgartjänster
Söka försörjningsstöd och kunna följa sitt ärende via webb "Mina sidor"

Det innebär att du som sökande och skriven i Torsås kommun, kan logga in och följa ditt ärende digitalt. Se vad som hänt i ärendet, utbetalningar osv
Det som behövs är ett giltigt BankID

Framöver kommer du även att kunna söka försörjningsstöd via webb

Länk till "Mina sidor"

Sekretess
Att du får försörjningsstöd eller annat bistånd samt är registrerad i socialregistret är sekretessbelagda uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen. All personal på Socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga, utan ditt samtycke.
Du själv har naturligtvis rätt att läsa alla anteckningar om dig och att lämna synpunkter på den utredning som görs om dina ekonomiska och andra förhållanden som kan påverka beslutet.

 

Kontakt

Tf socialchef  

Alexander Louhichi
Tfn: 0486-331 33
E-post Alexander Louhichi

Ekonom/handläggare 
Linda Ivholm Sjölander
Tfn: 0486-336 54
E-post Linda Ivholm-Sjölander

 
 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se