Solgläntan  

Solgläntan i SöderåkraPå Solgläntan i Söderåkra finns 14 platser uppdelade på Grönkulla och Tusenskönan.

Vi kan också ebjuda 12 korttids- och växelvårdsplatser vilka kan hjälpa anhöriga med avlastning. För att få plats på särskilt boende måste en biståndsbedömning göras.

 

Brukare läser tidning i läshörnan

Avdelningar

Varje avdelning har sju lägenheter med trinettkök och egen toalett. Det finns ett flertal bekväma läshörnor som ofta används.  

 

 

 

Läshörna på SolgläntanSolgläntan utifrånBrukare får hjälp att sätta sig i läshörnan 

 

Kontakt

Solgläntan
Stommagatan 4
Söderåkra

Områdeschef
Anita Yvlander 
Tfn: 0486- 337 94
E-post: Anita Yvlander

Postadress:
Box 25
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Solgläntan

Avd/
Stommagatan 4
Söderåkra

Tusenskönan
Tfn: 0486-339 54

Grönkulla
0486-339 53

Vallmon
0486-339 52

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se