Avdelningar

På Lunnagatan (Mariahemmet) finns sju avdelningar varje avdelning har åtta rum med toalett och dusch.

  • Personal på MariahemmetMoliljan
  • Malvan
  • Solrosen
  • Magnolian
  • Linden
  • Emmagården
  • Violen 

Violen 
En särskild avdelning för aktiva dementa, där finns åtta lägenheter och lika många boende.

Här får de boende möjlighet att använda sina sinnen med olika synintryck samt ljud- och känselstimulans.

På Violen satsar man på utbildad personal och hög personaltäthet. Här finns inga låsta dörrar och på natten finns det alltid minst en nattpersonal på plats. Till enheten är det knutet en demenssjuksköterska på deltid.

Christian och AnnPersonalinformation ViolenSamvaro på Violen

 

Kök & Matsal
Mariahemmets matsalMariahemmets kök och matsal är ett av kommunens sex tillagningskök.

Här produceras mat till de boende på Mariahemmet, till dem i hemmen som beställer mat via hemtjänsten samt personal och allmänhet. Vi lagar den mesta maten från grunden och använder så lite halvfabrikat som möjligt. Vår matsedel består till största delen husmanskosträtter.

Öppettider matsal:
Vardagar 12.00-13.30, helger 12.00-13.00

Hjärtligt välkomna att äta på Mariahemmet

 

Kontakt

Mariahemmet

Avd/
Lunnagatan 1
Torsås
385 31 Torsås 

Moliljan
0486-337 99 

Malvan
0486-338 01 

Solrosen
0486-338 03 

Magnolian
0486-338 05
Linden
0486-338 07 

Emmagården
0486-338 09

Violen
0486-338 13

Träffpunkt
0486-338 11

Kök
0486-337 97,
kontor 337 98

Sjuksköterska
0486-338 12 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se