Särskilt boende, äldre

När behovet av vård och omsorg blir så stort att det inte längre känns tryggt hemma trots stödinsatser finns olika former av boenden som alternativ.

Är du äldre och funktionshindrad och hjälpen du får hemma inte räcker till eller om du känner att du inte kan bo kvar hemma längre kan du ansöka om att få en bostad i ett särskilt boende.

Om två makar, sambor eller registrerade partners önskar att bo i samma boende, trots att endast en person har beviljats särskilt boende, behandlas detta som en så kallad pargaranti.

För att få tillgång till det särskilda boendet görs en prövning av behovet. Kontakta biståndshandläggaren.

Det finns olika sorters boenden:

  • Äldreboende. Där finns det personal dygnet runt.
  • Demensboende. Där bor personer med svår glömska. Där finns personal dygnet runt.
  • Serviceboende. Ett tillgängligt boende med möjlighet att äta i matsal och närhet till hemtjänst
  • Tillfällig korttidssvistelse. Där kan du bo en kort tid för att du ska återhämta dig eller för att dina anhöriga ska få avlastning. Där finns personal dygnet runt.
  • Regelbunden korttidsvistelse, så kallad växelvård t ex en vecka på korttisvistelse och en vecka hemma.

 

 

 

Kontakt

Solgläntan
Stommagatan 4
Söderåkra

Områdeschef
Anita Yvlander 
Tfn: 0486- 337 94
E-post: Anita Yvlander

Postadress:
Box 25
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Särskilt boende Lunnagatan

Lunnagatan 1
Torsås

Områdeschef
Anna Jansson
Tfn:0486-338 72
E-post: Anna Jansson

Postadress:
Box 25
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se