Korttidsboende

Korttidsboende kan beviljas för personer som tillfälligt är i behov av särskilt boende, till exempel efter en sjukhusvistelse eller vid tillfällig försämring av hälsan.

Korttidsvistelse kan innebära rekreation, ett välbehövligt miljöombyte och en stimulans i den personliga utvecklingen. Korttidsvistelse kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta situationer.

Växelvård kan beviljas för personer som vårdas av anhörig för att den som vårdar behöver stöd/avlastning. Växelvård innebär att man växelvis vistas hemma respektive på ett korttidsboende.

Ansökan görs via biståndshandläggare.

SoL, äldre mm 

Theresias hörna MariahemmetKorttidsplats är en insats under en begränsad tid.
Vistelsen på kort tidsenheten kan vara tillfällig men även regelbundet återkommande. Både den som har en funktionsnedsättning och den som är anhörig kan ansöka om korttidsvistelse.

Vid akuta behov av avlastning, beroende på exempelvis vårdnadshavares/anhörigs sjukdom, försöker avdelningen för stöd och service ordna vistelse på korttidshem.

Du betalar själv för dina aktiviteter i samband med korttidsvistelse. En avgift tas ut för matkostnader.

Var finns korttidsboende/växelboende?

Vallmon i Söderåkra
 

LSS

Korttidsvistelse innebär att du tillfälligt vistas på korttidshem, hos en familj eller deltar i en lägerverksamhet. Insatsen innebär avlastning för anhöriga.

Huset BryggarenFör den funktionsnedsatta personen kan korttidsvistelse innebära rekreation, ett välbehövligt miljöombyte och en stimulans i den personliga utvecklingen. Korttidsvistelse kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta situationer.

Vem kan få korttidsvistelse?
Både den som har en funktionsnedsättning och den som är anhörig kan ansöka om korttidsvistelse. Vid akuta behov av avlastning, beroende på exempelvis vårdnadshavares/anhörigs sjukdom, försöker avdelningen för stöd och service ordna vistelse på korttidshem. Du betalar själv för dina aktiviteter i samband med korttidsvistelse. En avgift tas ut för matkostnader.

 
 

Kontakt

Särskilt boende Lunnagatan

Lunnagatan 1
Torsås

Områdeschef
Anna Jansson
Tfn:0486-338 72
E-post: Anna Jansson

Postadress:
Box 25
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Biståndshandläggare SoL

Elin Hartman
Tfn: 0486-336 72
E-post: Elin Hartman

Linda Backman
Tfn: 0486-336 82
E-post: Linda Backman


Tfn: 0486-331 00 (växel)

Box 503
385 25 Torsås

Våra biståndshandläggare har telefontid mellan klockan 08.30-10.00 måndag till fredag.

 
 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se