Korttidsboende

Korttidsboende kan beviljas för personer som tillfälligt är i behov av särskilt boende, till exempel efter en sjukhusvistelse eller vid tillfällig försämring av hälsan.

Korttidsvistelse kan innebära rekreation, ett välbehövligt miljöombyte och en stimulans i den personliga utvecklingen. Korttidsvistelse kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta situationer.

Växelvård kan beviljas för personer som vårdas av anhörig för att den som vårdar behöver stöd/avlastning. Växelvård innebär att man växelvis vistas hemma respektive på ett korttidsboende.

Ansökan görs via biståndshandläggare.


 

Kontakt

Särskilt boende Lunnagatan

Lunnagatan 1
Torsås

Områdeschef
Jennie Sjöman
Tfn:0486-337 94
E-post: Jennie Sjöman
Postadress:
Box 25
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Biståndshandläggare SoL

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Pär Ahlgren 
Tfn:0486-336 55
E-post: Pär Ahlgren


Tfn: 0486-331 00 (växel)
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Lotta Dahl
Tfn: 0486- 336 53
E-post: Lotta Dahl
Tfn: 0486-331 00 (växel)
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se