Boende, särskilda

Hur du bor har stor betydelse för livskvaliteten och för möjligheterna att skapa bra levnadsvillkor. Äldre och personer med funktionsnedsättning som behöver tillsyn och omsorg dygnet runt kan ansöka om lägenhet i särskilt boende.

Här kan du läsa mer om olika typer av särskilda boenden:

Sophiagården utifrånBoende för äldre

  • Äldreboende
  • Tillfällig korttidsvistelse
  • Regelbunden korttidsvistelse, s.k. växelvård

Boende för personer med en funktionsnedsättning

  • Vuxna, ungdomar och barn 

Bild på huset BryggarenBoende för personer med psykisk ohälsa

Särskilt anpassad bostad

  • Serviceboende/kvartersboende
  • Gruppboende
  • Äldreboende, psykiatri
  • Boendestöd 

Boende för barn och ungdomar

  • Kontaktfamilj, Familjehem
  • Ungdomsboende

Boendestöd är till för dig som bor i egen lägenhet och behöver ett mer anpassat stöd i din bostad än vad du kan få genom hemtjänst.
Stödet kan bestå av både pedagogisk och praktisk hjälp.
Personalen har erfarenhet av att arbeta med personer psykisk funktionsnedsättning.  Boendestödet ska också innebära en trygghet genom möjligheten att kunna vända sig till personal med olika frågor. 

 

Du vänder dig till LSS/SoL handläggaren på, som utreder ditt behov och fattar beslut om insatsen. 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Biståndshandläggare SoL

Elin Hartman
Tfn: 0486-336 72
E-post: Elin Hartman

Linda Backman
Tfn: 0486-336 82
E-post: Linda Backman


Tfn: 0486-331 00 (växel)

Box 503
385 25 Torsås

Våra biståndshandläggare har telefontid mellan klockan 08.30-10.00 måndag till fredag.

 
 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se