Kvinnojourer/Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen. Numret är 020-50 50 50. Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt och hit kan kvinnor som utsatts för hot och våld ringa för att få tala om sina upplevelser och ställa frågor till kunnig personal. Även närstående är välkomna att ringa.

Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR, är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar som vill motverka mäns våld mot kvinnor. På deras webbplats finns alla Kvinno- och tjejjourer i Sverige samlade och här hittar du enkelt den jour som ligger nära dig genom att klicka på kartan. Där finns även andra organisationer med jourverksamhet.

Senast uppdaterad 2010-11-10

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se