POSOM

Torsås kommun har en beredskap för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) med representanter för kommunen, polisen, sjukvården, räddningstjänsten och Svenska kyrkan.

När används POSOM?
Vid akut händelse inom Torsås kommun, eller där torsåsbor är inblandade och psykosocial hjälp behövs och normal organisation bedöms vara otillräcklig.

Vad kan POSOM hjälpa till med?

  • Ge emotionell första hjälp
  • Hjälpa till att lösa praktiska problem
  • Hjälpa människor vidare efter akuta insatser till andra resurser i samhället för hjälpa på lång sikt
  • Upprätta Informations- och stödcentrum
  • Rycka ut om annan kommun begär hjälp

Vid större olyckor kan du komma i kontakt med POSOM-gruppen via Torsås kommuns växel 0486-331 00 eller via SOS 112.

 

Kontakt

Mattias Andersson

Mattias Andersson
Säkerhets-
samordnare

Tfn: 0486-331 28
E-post: Mattias Andersson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se