Vilket stöd kan man få

Toppbild

Om du är äldre, handikappad eller har svårt att klara av vardagen har du möjlighet att ansöka om hjälp enligt Socialtjänstlagen (SoL) i form av:

  • hemtjänst
  • särskilt boende
  • korttidsplats/växelvård
  • matdistribution
  • färdtjänst
  • anhörigstöd
  • dagverksamhet
  • trygghetslarm
  • vardagsrehabilitering
 

Kontakt

Biståndshandläggare SoL

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Pär Ahlgren 
Tfn:0486-336 55
E-post: Pär Ahlgren

Elin Hartman
Tfn: 0486-336 72
E-post: Elin Hartman

Linda Backman
Tfn: 0486-336 82
E-post: Linda Backman


Tfn: 0486-331 00 (växel)
Box 503
385 25 Torsås

Våra biståndshandläggare har telefontid mellan klockan 08.30-10.00 måndag till fredag.

 
 

Broschyrer

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se