Äldre

Personal läser för brukareIbland kan livet ha gjort det lite extra svårt att klara av vardagen. Sjukdom, handikapp och ålder kan vara några skäl som gör att vissa av oss behöver stöd och hjälp.

Enligt socialtjänstlagen (4 kap, 1 §) ska alla få förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem under trygga förhållanden så länge man själv önskar.

För att detta ska vara möjligt krävs det ibland hjälp och stöd i form av hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, bostadsanpassning med mer.

Kommunen tillhandahåller lägenheter i äldreboende (särskilt boende) då hjälpbehovet inte kan tillgodoses i det ordinära boendet.

Hos oss får du god vård, omsorg och service efter ditt behov. Du bemöts med respekt och värdighet. Det är viktigt för oss att du bestämmer själv, behåller din personliga integritet och känner trygghet.

Du har även möjlighet att låna böcker utan att behöva åka till biblioteket, genom Boken Kommer som är en kostnadsfri service för dig som av åldersskäl eller rörelsehinder inte själv kan ta dig till biblioteket.

Mer information i länken till höger.

 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Biståndshandläggare SoL

Elin Hartman
Tfn: 0486-336 72
E-post: Elin Hartman

Linda Backman
Tfn: 0486-336 82
E-post: Linda Backman


Tfn: 0486-331 00 (växel)

Box 503
385 25 Torsås

Våra biståndshandläggare har telefontid mellan klockan 08.30-10.00 måndag till fredag.

 
 

Broschyrer

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se