Yrkesambassadörernas uppdrag

Yrkesambassadörer 2012

Yrkesammbassadörernas uppgift är att på ett professionellt och positivt sätt entusiasmera och berätta om Torsås kommun som arbetsgivare. På ett aktivt, positivt och medvetet sätt arbeta med att informera om och marknadsföra yrket, arbetsplatsen och kommunen

Målet med socialförvaltningens insatser är att ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva ett självständigt och meningsfyllt liv, ha inflytande och känna delaktighet i sin vardag samt verka och åldras i trygghet.
En av de viktigaste förutsättningarna för god kvalité på vård och omsorg är tillgången på utbildad personal. För att möta rekryteringsbehovet och förändringar i omvärlden, krävs att vi får ungdomar och andra grupper i samhället intresserade av kommunens verksamheter.
På grund av det stora rekryteringsbehovet inom framför allt vård- och omsorgssektorn i Sverige, pågår en mängd olika åtgärder för att få personer att vilja arbeta inom kommunal verksamhet.
Ett antal medarbetare i vår kommun har därför valts ut att agera ambassadörer framför allt på informationsmöten på skolor, mässor och arbetsmarknadsdagar.

Läs Mer>2012-09-26

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se