Vision Bergkvara engagerar hela samhället

Storgädda

Peter Holgersson håller en av storgäddorna

Under marknadsdagen ägnade sig de frivilliga fiskarna, Annelie Arvidsson, Peter Holgersson och Jan Olsson åt att håva fisk från Ängaskär för att släppa ut i hamnen och fritt vatten.

Vid pumparna fanns djupare hålor där det var lättare att komma åt fisken och fisk fanns det gott om. Flera stora gäddor, en på minst 10 kilo, många fina aborrar, ål,  brax och sutare i storformat  släpptes ut i det fria.

Under den gångna veckan har man dämt upp och pumpat ur vattnet i Ängaskär vid Dalskär i Bergkvara, detta är en del av den satsning som påbörjats i Bergkvara.

Fakta
Bakgrunden är att de ideella föreningarna i Bergkvara har samverkat för att utarbeta en plan för framtiden. Idéerna har sammanställts i Vision Bergkvara. Syfte med Vision Bergkvara är att ta tillvara och utveckla de möjligheter som finns inom detta unika, natursköna område.

Mål
Vision Bergkvara måste ses över en tioårsperiod och därför är projekten uppdelade på ett antal prioriterade och konkreta delprojekt som är klart genomförbara på kortare eller längre sikt. Etapp 1 är på kortare sikt.

>> Läs mer på Visionbergkvara.se

Håvar vid Ängaskär

 

Stugor vid Ängaskär

Torrlagd Ängaskär2012-10-29

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se