Vision Bergkvara – idéer för framtiden

Vision Bergkvara

Flera ideella föreningar i Bergkvara har gått samman och utarbetat en vision för hur området kring Dalskär kan utvecklas och göras mer attraktivt. Visionen måste ses över en längre period, men den har delats in i flera etapper som är genomförbara på kortare sikt.

Etapp 1 består av tre delområden; Ängaskär, Stenskär och Sjöslätten. Exempel på prioriteringar inom den första etappen är Muddring/schaktning/djuphålor vid Ängaskär, promenadstig och grillplats på Stenskär, belysning längst Sjöslätten och ny bro vid södra Skytteholmen.

Syfte
Syfte med Vision Bergkvara är att ta tillvara och utveckla de möjligheter som finns inom detta unika, natursköna område för att:

• Bidra till att förbättra den känsliga kustmiljön i södra Kalmarsund genom att röja upp Ängaskär och Hossan)

• Skapa ett attraktivare Dalskärsområde för kommuninnevånarna med nya målgrupper, t.ex. aktiv ungdom, handikappade, äldre

• Stärka turistattraktionen och skapa fler arbetstillfällen genom att möjliggöra ökad efterfrågan och förlängd säsong (upplevelsebaserad turism)

Egen hemsida
Mer om projektet finns att läsa på www.visionbergkvara.se.

2012-03-07

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se