Vindkraft i Vetlyckeområdet

vindkraftverk

Berörda ges tillfälle att lämna synpunkter t.o.m. den 10 februari.

Ansökan om bygglov och anmälan enligt miljöbalken har inkommit till Bygg- och miljönämnden, gällande uppförande och drift av sex vindkraftverk fastigheterna Vetlycke 1:6, Tången 1:15, Laduryd 2:1, 1:5, 3:16 samt Rotavik 4:4.

För mer information om ärendet klicka här.2012-01-12

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se