Video med Torsås Unga Röster

LUPP

TUR står för Torsås Unga Röster och är en grupp bestående av sju ungdomar. Deras uppdrag var att analysera resultatet av en undersökning gjord för kommunens unga och sedan komma med sina förslag på lösningar till de utmaningar kommunen står inför.

TUR gjorde ett mycket bra jobb och flera av deras förslag på förändringar presenteras i denna video.Några av deras förslag och tankar har redan börjat förändra verksamheten då ett matråd exempelvis kommer att starta på Torskolan. Arbetet kommer att fortsätta för att skapa de bästa uppväxtvillkoren för våra barn och unga.

Mer info om TUR och LUPP
Läs mer om TUR och LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) på www.torsas.se/lupp.aspx.

Hör gärna av er till ungdomssamordnare Nina Gimerstedt med frågor och
funderingar!
2014-02-26

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se