Vi söker förvaltningsekonom

Sveriges viktigaste jobb

Som förvaltningsekonom för socialförvaltningen i Torsås kommun förmedlar och informerar du om ekonomiska underlag på ett tydligt och förenklat sätt. Du har en betydande roll i arbetet med att ständigt förbättra våra ekonomiska processer. Ditt arbete görs i nära samverkan med övriga kollegor på ekomomiavdelningen men framför allt med socialförvaltningens förvaltningschef och verksamhetsansvariga. Tjänsten är placerad på ekonomiavdelningen och närmaste chef är ekonomichef.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
  • Stödja socialförvaltningens verksamhet med planering, budgetering och uppföljning.
  • Du är en kvalificerad diskussionspartner till chefer och förtroendevalda i ekonomifrågor.
  • Du är lyhörd och ser till olika behov när du planerar, organiserar, utformar arbetssätt, metoder och rutiner.
  • Du följer upp och analyserar förvaltningens ekonomi och stöttar budgetansvariga/chefer.
  • Du är föredragande i nämnden genom att ta fram ekonomiska rapporter, prognoser och budgetunderlag.
  • Tillsammans med övriga kollegor deltar du i arbetet med att sammanställa kommunens årsredovisning.
Offentligajobb.se kan ni läsa mer om tjänsten och skicka in er ansökan.


2019-05-16

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se