Vi ska bli bäst på att ta hand om våra kunder!

Ledarskapsutbildning

Medel från Europeiska Socialfonden hjälper oss att nå detta mål. På bilden ses deltagare i Butiks- och ledarskapsutbildningen, som genomförs i Projektet Handel & Service i samverkan mellan Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner.

I vår kommun deltar 33 företag som tillsammans med Möre resurscentrum ansvarar för att målet uppnås. Under hösten har även utbildning i Säljservice startat. Kurserna fortsätter under nästa år och startas med en Expokurs den 9 januari. Då får ni hålla utkik efter förändringar i butikernas varuexponering!
2011-11-29

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se