Veckans kvalitetsmått – Öppettider biblioteket och simhallen

Folkbiblioteket i Torsås

Hur tillgängligt är bibliotek och simhall i Torsås kommun? Utöver standardöppettiden 08.00 – 17.00 på vardagar, hur många timmar är det egentligen öppet per vecka? Svaret är att Torsås bibliotek håller öppet elva timmar per vecka utöver tiden kl. 08.00 – 17.00, medan motsvarande siffra för simhallen i Söderåkra är hela 32 timmar.

Snittet bland övriga kommuner för biblioteksöppettiderna ligger på 12 h/vecka utöver 08.00 – 17.00, d.v.s. en timme över Torsås timantal. Om vi vänder blicken mot simhallens öppettider ser vi att Torsås ligger över snittet, där vi alltså ligger på 32 h/vecka medan snittet ligger på 26 h/vecka.

I undersökningens bästa kommun för biblioteksöppettider är huvudbiblioteket öppet 24 h/vecka utöver standard och den sämsta kommunen har öppet två h/vecka utöver standard.

I undersökningens bästa kommun för simhallsöppettider är simhallen öppen 54 h/vecka utöver standard och den sämsta kommunen har öppet tre h/vecka utöver standard.

Veckans kvalitetsmått hämtas från Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriva kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. KKiK drivs av Sveriges Kommuner och Landsting och för närvarande deltar cirka 130 kommuner i detta jämförelsenätverk.

2011-09-21

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se