Veckans kvalitetsmått – Miljötänk

Kor på bete

Undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) visar på att Torsås kommun ligger långt framme i sitt miljötänk. Exempelvis så är 71 procent av våra tjänstebilar s.k. Miljöbilar* vilket är en bra bit över genomsnittet som ligger på 38 procent. Över snittet ligger vi också när det gäller andel inköpta ekologiska livsmedel. Nio procent av livsmedlen som vi köper in är ekologiskt odlade, en procentenhet över snittet.

Vår hantering och återvinning av hushållsavfall kan dock bli bättre och mer effektiv. I mätningen har man bland annat undersökt kommunens totala insamlade mängd hushållsavfall, mängd återvunnet material, mängd insamlat och behandlat biologiskt nedbrytbart hushållsavfall och andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall.

Här ligger Torsås på 32 procents effektivitet. Snittet är 37 procent, sämsta kommunen i undersökningen har 10 procent och den bästa 89 procent.

Mer om vårt miljöarbete kan ni läsa om på www.torsas.se/Boende-miljoe-och-haelsa.aspx.

*Följande betraktas som miljöbil:
• Bensin- och dieseldrivna fordon inklusive elhybridmodeller som släpper ut max 120 g/km koldioxid per km samt minst uppfylla utsläppsklassen Euro 5.
• Fordon som drivs med etanol E85. De får maximalt förbruka motsvarande 9,2 liter bensin per 100 km och måste minst uppfylla utsläppsklassen Euro 5.
• Fordon som drivs med naturgas–biogas (metan). De får maximalt förbruka 9,7 kubikmeter gas per 100 km och måste minst uppfylla utsläppsklassen Euro 5.
• Fordon som enbart kan drivas med el från batterier och som max drar 37 kilowattimmar per 100 kilometer.

Veckans kvalitetsmått hämtas från Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriva kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. KKiK drivs av Sveriges Kommuner och Landsting och för närvarande deltar cirka 130 kommuner i detta jämförelsenätverk.2011-10-05

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se