Veckans kvalitetsmått – Hemtjänsten

img_0768

Hur nöjda är brukarna i Torsås kommun med den hemtjänst de får? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är en undersökning som gjorts bland många av Sveriges kommuner och den visar att brukarna här är nöjda med var de erhåller i vår kommun. På en skala 1 – 100 där 1 är sämst och 100 är bäst hamnar Torsås kommuns snitt på 82, vilket är över det totala snittet som ligger på 77.

I samma undersökning visar det sig att kostnaden per vårdtagare inom kommunens hemtjänst är 107 898 kr. Snittkostnaden för samtliga kommuner i undersökningen är 121 653 kr. Lägsta kostnaden ligger på 56 508 kr och den högsta ligger på 230 071 kr.

Veckans kvalitetsmått hämtas från Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriva kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. KKiK drivs av Sveriges Kommuner och Landsting och för närvarande deltar cirka 130 kommuner i detta jämförelsenätverk.
2011-09-29

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se