Veckans kvalitetsmått – Barn i förskola

p9220055

Denna vecka kikar vi på kvalitetsmåttet som handlar om vad det kostar för Torsås kommun att ha ett barn inskrivet i förskolan. Undersökningen visar att summan blir precis över 100 000 kronor för vår del. Det innebär att vi hamnar cirka 15 000 kronor under genomsnittskostnaden bland övriga kommuner i undersökningen.

I den billigaste kommunen kostar ett inskrivet barn i förskolan 87 177 kronor, och i den dyraste är motsvarande siffra 144 379 kronor.

Måttet får vi genom att ta den totala kostnaden för förskola i kommunal regi dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i kommunala förskolor. Syftet är att ge kunskap om kommunens kostnader för förskoleverksamheten. Källa: Skolverket.

Veckans kvalitetsmått hämtas från Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriva kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. KKiK drivs av Sveriges Kommuner och Landsting och för närvarande deltar cirka 130 kommuner i detta jämförelsenätverk.

 

 

 2011-10-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se