Veckans kvalitetsmått - Gymnasiebehörighet

Ung tjej studerar

93 procent av eleverna lämnar Torsås kommuns grundskola med ett betyg som ger dem behörighet till vidare studier i gymnasieskolor.

I undersökningens bästa kommun har 100 procent av eleverna gymnasiebehörighet medan motsvarande siffra i den sämsta kommunen är 76,4 procent. Genomsnittet ligger på 87,8 procent.

Veckans kvalitetsmått hämtas från Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriva kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. KKiK drivs av Sveriges Kommuner och Landsting och för närvarande deltar cirka 130 kommuner i detta jämförelsenätverk.2011-09-14

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se