Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde 2014-2018

vattenvårdsplan

Torsås kommun har under många år haft en kustvårdsplan som man arbetat aktivt efter. Under hösten 2013 påbörjades arbete med uppdatering av kustvårdsplanen och i samband med uppdateringen utökas planen till att bli en Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde.

Under kommande veckor fram till den 6/4 2014 har ni möjlighet att lämna era synpunkter på planen som kommer att presenteras för kommunfullmäktige under hösten 2014 för antagande.

Samrådshandlingen finner du här.  

 2014-03-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se